Linky

 
 

www.sak.sk

Slovenská advokátska komora
 

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 

www.zakonypreludi.sk/zz/zbierka

Zbierka zákonov SR
 

www.notar.sk

Notárska komora Slovenskej republiky

 

www.exekutor.sk

Exekútorská komora Slovenskej republiky

 

www.orsr.sk

Obchodný register

 

www.zrsr.sk

Živnostenský register

 

www.katasterportal.sk

Katastrálny portál

 

www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx

Zoznam súdov SR

 

www.skdp.sk

Slovenská komora daňových poradcov

 

www.concourt.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky

 

www.echr.coe.int

Európsky súd pre ľudské práva

 

www.flaw.uniba.sk

Právnická fakulta Univerzity Komenského

 

 

Kontakt

JUDr. Eva Kliniecová advokátka Seberíniho 1
Bratislava
821 03
+421 905 255 690
eva.kliniecova@gmail.com