Správne právo

  • zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy

Kontakt

JUDr. Eva Kliniecová advokátka Seberíniho 1
Bratislava
821 03
+421 905 255 690
eva.kliniecova@gmail.com